Verzorging van het gazon

Het gazon verzorgen 

Een prachtig gazon is de wens van elke tuinbezitter. Het is dan ook vooral een mooi grasveld, dat het groene gebied van een huis zo kostbaar maakt. Net zoals planten en bloemen heeft ook gras echter voortdurende verzorging en behande­ling nodig: maar met wat kleine inspanningen zal het gazon elk jaar in perfecte vorm zijn. Hier volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die in de loop van het jaar nodig zijn een correct onderhoud van het groene tapijt.

Maaien

Grasmaaien is niet alleen een prettige hobby, maar is ook ui­terst belangrijk voor de gezondheid van het gazon: het moet op de juiste momenten worden gedaan, op de juiste manier en met de juiste instrumenten.
Hierbij moet worden benadrukt dat het maaien - vanaf het begin van het warme seizoen - veelvuldig moet gebeuren, voor een dichtere grasgroei: eerst om de 10-15 dagen, daar­na (de hele zomer door) ongeveer eenmaal per week. Gemid­deld moet de maaihoogte van siergazons ongeveer 3 cm zijn in lente en herfst, en 5 cm in de zomer.  

Sproeien

Het is belangrijk dat de grasmat in elke periode van het jaar de juiste hoeveelheid vocht krijgt, waarbij rekening gehou­den moet worden met de meteorologische omstandigheden en de grondsoort.

Mesten

De grond is geen onuitputtelijk reservoir van voedingsstoffen, en door het maaien wordt het steeds verder verarmd: mest is van fundamenteel belang om de grond te voorzien van voedingsstoffen. Het is van belang dat er specifieke mest voor gazons wordt gebruikt met een langzame afgifte van stikstof en zo mogelijk organische mineralen. Het gazon moet het hele jaar door, behalve in de winter, regel­matig worden bemest. Voor elke periode moeten de meest geschikte producten worden gekozen. Het is belangrijk dat de aangegeven doseringen in acht worden genomen, en dat de mest gelijkmatig verspreid wordt.

Controle van onkruid en mos

Behalve dat onkruid siergazons lelijk maakt, heeft het ook schadelijke effecten. De oplossingen hangen af van het aan­wezige type onkruid: als dit is vastgesteld, dient men zich tot een specialist te wenden die u kan zeggen welke onkruidver­delgers het meest geschikt zijn. Mos ontwikkelt zich daaren­tegen op schaduwrijke plaatsen waar er zich vocht ophoopt. Het beste is het om mosgroei te voorkomen door het gazon om te spitten met turf of fijn zand vóór het zaaien, zodat de grond zacht en doorlatend wordt. In het geval van mosgroei moeten er speciale producten worden gebruikt, zoals ferro­sulfaat, en moet het dode mos vervolgens worden verwijderd en moeten er gaten in de grond worden gemaakt om zand en turf in te strooien, waar na er een complexe meststof moet worden gebruikt om het gazon te regenereren.

Mulching

Behalve dat het mulching-systeem voordelig is voor het gazon, draagt het bij tot het oplossen van het probleem van de afvoer van het gras, aange­zien het met deze functie wordt fijngesneden en over het terrein wordt verspreid.
Wat betekent mulching?
Met deze term wordt de mogelijkheid bedoeld de maairesten te gebruiken om het gazon te voeden. Dankzij een speciaal mes en een inzetstuk dat het uitworpkanaal afsluit, blijft het gemaaide gras lange tijd in circulatie onder het chassis van de grasmaaier. De uiterste fijne deeltjes die hier­door ontstaan worden gelijkmatig over het gazon verspreid en worden door ontbinding omgezet in natuurlijke mest. Op deze manier krijgt het gazon een kostbare hoeveelheid organische voedingsstoffen toegediend - alsook vocht tegen uitdroging -, en hoeft men zich verder niet bezig te houden met de afvoer van het gemaaide gras.
 

Grasmaaier, bosmaaier of zitmaaier?

Er bestaan drie oplossingen, die ieder op hun eigen ma­nier een antwoord bieden op de eisen voor de verzorging van het gazon. De pracht van de grasmat hangt dan ook af van de machine die wordt gekozen om het gras te maaien. Door de keuze van het juiste instrument wordt het werken in de tuin prettiger en relaxer en kunnen de beste resul­taten worden behaald. Laten we eens zien hoe men zich het beste kan oriënteren.

De bosmaaier

Deze machine is onmisbaar op meer of minder vlakke oppervlakken waar obstakels aanwezig zijn (zoals muurtjes, omheiningen, trappen, enz.) of op oneffen of sterk hellende terreinen. De bosmaaier wordt gebruikt voor het maaien van gras, onkruid, struiken en heesters op plaatsen die niet te bereiken zijn met andere machi­nes. Door eenvoudige montage van bepaalde accessoires kunnen sommige bosmaaiers ook worden gebruikt voor hoog en laag snoeiwerk op bomen en in boomgaar­den, voor het knippen van middelhoge heggen, en voor werkzaamheden in kleine moestuinen.

De grasmaaier

Deze kan worden aangepast aan verschillende soorten oppervlakken, en dus moet het model worden gekozen dat het beste tegemoet komt aan de eisen: van de hobby­machines die bedoeld zijn voor kleine gazons en vlakke tuinen, tot aan de professionele modellen die nodig zijn voor grote oppervlakken en onregelmatige terreinen met hellingen of dalen. Verder zijn er aangedreven mo­dellen die een groter comfort bieden als er grote opper­vlakken, hellende of enigszins oneffen terreinen moeten worden gemaaid. Als de grasmaaier is voorzien van een mulchingkit, wordt het probleem van de afvoer van het gras grotendeels opgelost, aangezien dit fijngesneden en over het terrein verspreid wordt.

De zitmaaier

De zitmaaier is de ideale oplossing voor grote tuinen, voor parken en openbaar groen. Ze zijn stevig en goed te hanteren, en hebben een kleine stuurcirkel om gemak­kelijk te kunnen manoeuvreren in de buurt van planten en struiken. Ze kunnen een zij-of achteruitworp hebben met opvang van het gras. Net zoals de grasmaaiers kunnen ook de zitmaaiers, als ze worden uitgerust met de speciale kit, worden omgebouwd met het mulching-systeem.

© 2002-2014 Bemak Benelux NV
Wenenstraat, 7 - 2321 Meer - Tel 0032 (0)3 6850773 - Fax 0032 (0)3 685 0843
| voorwaarden en bepalingen | credits | info@bemakbenelux.be | all right reserved |
XHTML